LiveScore.com : Hockey Livescore

Ukraine Hockey Scores (powered by LiveScore)

Ukraine - UHL 2020/21 - Fixtures
November 26
FT
Bilyi Bars
3
(
1
1
1
)
 
Kryzhani Vovky
2
(
0
0
2
)
16:45
Kremenchuk
(
)
Limited coverage 
Sokol Kiev
(
)
November 28
12:00
Kryzhani Vovky
(
)
Limited coverage 
Donbass Donetsk
(
)
15:00
Kramatorsk
(
)
Limited coverage 
Bilyi Bars
(
)
November 29
12:00
Kremenchuk
(
)
Limited coverage 
Dnipro Kherson
(
)
15:00
Sokol Kiev
(
)
Limited coverage 
Mariupol
(
)
December 1
16:00
Kremenchuk
(
)
Limited coverage 
Mariupol
(
)
16:45
Sokol Kiev
(
)
Limited coverage 
Dnipro Kherson
(
)
December 2
16:00
Bilyi Bars
(
)
Limited coverage 
Donbass Donetsk
(
)
16:00
Kramatorsk
(
)
Limited coverage 
Kryzhani Vovky
(
)
December 4
16:00
Kryzhani Vovky
(
)
Limited coverage 
Bilyi Bars
(
)
16:00
Sokol Kiev
(
)
Limited coverage 
Kremenchuk
(
)
December 5
16:00
Dnipro Kherson
(
)
Limited coverage 
Mariupol
(
)
16:00
Kramatorsk
(
)
Limited coverage 
Donbass Donetsk
(
)
December 6
16:00
Kryzhani Vovky
(
)
Limited coverage 
Bilyi Bars
(
)
16:00
Sokol Kiev
(
)
Limited coverage 
Kremenchuk
(
)
December 7
16:00
Dnipro Kherson
(
)
Limited coverage 
Mariupol
(
)
16:00
Kramatorsk
(
)
Limited coverage 
Donbass Donetsk
(
)
December 9
16:00
Kramatorsk
(
)
Limited coverage 
Sokol Kiev
(
)
16:45
Donbass Donetsk
(
)
Limited coverage 
Kremenchuk
(
)
December 10
16:00
Bilyi Bars
(
)
Limited coverage 
Dnipro Kherson
(
)
17:00
Kryzhani Vovky
(
)
Limited coverage 
Mariupol
(
)
December 12
11:00
Bilyi Bars
(
)
Limited coverage 
Mariupol
(
)
13:30
Kryzhani Vovky
(
)
Limited coverage 
Dnipro Kherson
(
)
December 13
12:00
Kramatorsk
(
)
Limited coverage 
Kremenchuk
(
)
15:00
Sokol Kiev
(
)
Limited coverage 
Donbass Donetsk
(
)
December 23
16:00
Bilyi Bars
(
)
Limited coverage 
Kramatorsk
(
)
16:00
Donbass Donetsk
(
)
Limited coverage 
Kryzhani Vovky
(
)
December 24
16:00
Bilyi Bars
(
)
Limited coverage 
Kramatorsk
(
)
December 26
16:00
Dnipro Kherson
(
)
Limited coverage 
Sokol Kiev
(
)
16:00
Mariupol
(
)
Limited coverage 
Kremenchuk
(
)
December 27
16:00
Donbass Donetsk
(
)
Limited coverage 
Bilyi Bars
(
)
16:00
Kramatorsk
(
)
Limited coverage 
Kryzhani Vovky
(
)
December 29
16:00
Dnipro Kherson
(
)
Limited coverage 
Kryzhani Vovky
(
)
16:00
Donbass Donetsk
(
)
Limited coverage 
Sokol Kiev
(
)
16:00
Kremenchuk
(
)
Limited coverage 
Kramatorsk
(
)
16:00
Mariupol
(
)
Limited coverage 
Bilyi Bars
(
)
January 23, 2021
16:00
Kryzhani Vovky
(
)
Limited coverage 
Kramatorsk
(
)