NS
Kazakhstan
? - ?
Ukraine
coach :
Talgat Baysufinov
Andriy Shevchenko