FTSitra
1 - 0
Malkia
HT
1 - 0
Max favourites reached