Canc.
Karvina
? - ?
Pribram
coach :
Juraj Jarabek
Pavel Horvath