NS
Zorya
? - ?
FC Minaj
coach :
Viktor Skripnik
Vasyl Kobin