FT
Raluca Olaru
Anna-Lena Friedsam
Zhaoxuan Yang
Yifan Xu
02
126
236
3
4
5
PTS
SETS02
Max favourites reached