FT
Viktoriya Tomova
Ekaterina Alexandrova
20
Commentary:
Viktoriya Tomova converts Set Point and WINS the Second Set 7-6
Viktoriya Tomova takes the Game to tie the match at 6-6
Ekaterina Alexandrova converts Game Point and now leads 6-5
Ekaterina Alexandrova breaks Viktoriya Tomova's serve and the match is now tied at 5-5
Viktoriya Tomova breaks Ekaterina Alexandrova's serve to take a 5-4 lead in the 2nd set
Viktoriya Tomova takes the Game to tie the match at 4-4
Ekaterina Alexandrova converts Game Point and now leads 4-3
Viktoriya Tomova takes the Game to tie the match at 3-3
Ekaterina Alexandrova converts Game Point and now leads 3-2
Viktoriya Tomova takes the Game to tie the match at 2-2
Ekaterina Alexandrova converts Game Point and now leads 2-1
Ekaterina Alexandrova breaks Viktoriya Tomova's serve and the match is now tied at 1-1
Viktoriya Tomova breaks in the first game of the 2nd set
Start of the Second Set. Ekaterina Alexandrova to serve first
Viktoriya Tomova converts Set Point and WINS the First Set 6-3
Ekaterina Alexandrova converts Game Point and now trails 3-5
Viktoriya Tomova takes the Game and now leads 5-2
Viktoriya Tomova breaks Ekaterina Alexandrova's serve and now leads 4-2
Viktoriya Tomova takes the Game and now leads 3-2
Ekaterina Alexandrova wins the Game Point and the score is tied at 2-2
Ekaterina Alexandrova breaks Viktoriya Tomova's serve and gets back on 1-2
Viktoriya Tomova breaks Ekaterina Alexandrova's serve and now leads 2-0
Ekaterina Alexandrova breaks Viktoriya Tomova's serve and gets back on 0-1
Viktoriya Tomova wins the first game and leads 1-0
© 1998 - 2024 LiveScore Limited
Max favourites reached